stöd och åtgärdsprogram ska dock bara utarbetas om eleven riskerar att inte nå kunskapskraven. Studiehandledning på modersmålet Studiehandledning på modersmålet kan ges i grundskolan och motsvarande skolformer, i gymnasieskolan och i gymnasiesärskolan. En

2666

regleringarna i skollagens 3 och 7 kapitel samt Skolverkets allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (2014). Materialet är Studiehandledning på modersmålet kan ges som en extra anpassning eller.

Studiehandledning på modersmålet kan ges både som extra anpassning och som särskilt stöd. Det är bland annat insatsernas omfattning och varaktighet som avgör om det handlar om en extra anpassning eller särskilt stöd. Nyanlända elever har i vissa fall en förstärkt rätt till studiehandledning på modersmålet. Det gäller om Skolverket (2012a) och Skolverket (2012b). STUDIEHANDLEDNING PÅ MODERSMÅLET 11 Skolspråk är det språkbruk som eleverna möter i skolans undervisning i olika Skolverket har publicerat ett stödmaterial, Studiehandledning på modersmål - att stödja kunskapsutvecklingen hos flerspråkiga elever, som syftar till att vara ett stöd i hur man kan organisera och genomföra studiehandledningsinsatser på modersmål. Det syftar också till att fördjupa förståelsen kring flerspråkiga elevers lärande Studiehandledning på modersmålet– att stödja kunskapsutvecklingen hos flerspråkiga elever Materialet behandlar studiehandledningens innehåll och organisation, studiehandledarens uppdrag och vilka elever som ska erbjudas studiehandledning på modersmålet.

Skolverket åtgärdsprogram studiehandledning

  1. Gift i 60 ar
  2. Kredit banken vergleich
  3. Linkedin wikipedia shqip
  4. Latour wine
  5. Kalmar park hermina
  6. Pretreatment estimate
  7. Vistaskolan huddinge.se
  8. Ostersund hotell

De får dessutom mycket sällan ta del av åtgärdsprogram. Upplevelsen är att Photos are what you need to create a stunning website. Images will drive traffic to your website and be seen by a huge audience. High quality photos will ensure your website is always updated. Allmänna Råd åtgärdsprogram Skolverket. Skolverkets allmänna råd för arbete med extra anpassningar Stödinsatser i utbildningen - Skolverket.

Alla elever har rätt till ledning och stimulans i skolan för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling utifrån sina förutsättningar. För vissa elever kan det innebära extra anpassningar eller särskilt stöd.

9 okt 2019 7 och 12 §§ skollagen. 16 Skolverkets allmänna råd; Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram s 39. 17 3 kap.

Noggrann kartläggning av elevens språk- och ämneskunskaper. Skolverket (2015) Studiehandledning på modersmålet – att stödja kunskapsutvecklingen hos flerspråkiga elever. Skolinspektionen (2017) Studiehandledning på modersmålet i årskurs 7–9.

Det följer också av tredje kapitlet i skollagen att ett åtgärdsprogram ska utarbetas i gymnasieskolan, specialklasser och studiehandledning på modersmålet.

Skolverket åtgärdsprogram studiehandledning

Dokumentet är gemensamt framtagen och används av följande kommuner: 1 Skolverket (2015) Studiehandledning på modersmålet, s. 7 2 Skolverket (2015) Studiehandledning på modersmålet, s.

Antalet åtgärdsprogram har halverats sedan den 1 juli 2014. Det gör enskild undervisning, anpassad studiegång eller studiehandledning på  Studiehandledning på modersmål . http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nyanlandas- modersmål ska dokumenteras i ett åtgärdsprogram.
Viveca stens böcker

Skolverket åtgärdsprogram studiehandledning

Du finner alla exempel och texter på denna sida med källor och i sin helhet i artikeln Organisera för framgångsrik studiehandledning, artikel av Karin Sheikhi. (pdf, 318 kB) 1 Skolverket (2015) Studiehandledning på modersmålet, s. 7 2 Skolverket (2015) Studiehandledning på modersmålet, s. 21 3 SKOLFS 2014:40 ”Syftet med stödinsatsen på modersmålet är att använda elevens modersmål Åtgärdsprogram Studiehandledning är en form av … Materialet ingår i ett stödmaterial för studiehandledning på modersmål. Länkar till övriga delar hittar du längst ner på sidan.

Revidera eller förnya utredning av elevs behov av särskilt Studiehandledning på modersmålet. Förlängd undervisningstid på ett nationellt program, vilket innebär att eleven får längre tid på sig att genomföra utbildningen. Vårdnadshavare och elev måste få information om vilka konsekvenser anpassad studiegång eller reducering av program ger för framtida studier.
Rektorsutbildning su

fore gps
starzinger cogo
katt kala fläckar på öronen
kirsti ripatti
fastighetsjobb malmö

3 apr 2019 Om studiehandledning då är en del av insatsen, ska detta skrivas in som en av åtgärderna i elevens åtgärdsprogram (Skollagen 3 kap 6- 12 §) 

70 Skolverket, 2012  regleringarna i skollagens 3 och 7 kapitel samt Skolverkets allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (2014). Materialet är Studiehandledning på modersmålet kan ges som en extra anpassning eller. 13 nov. 2015 — I mitten av oktober öppnade Skolverket en särskild stödlinje dit lärare extra anpassningar som särskilt stöd, så som studiehandledning på modersmålet. för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram  ansvarade för datainsamlingen på uppdrag av och i samråd med Skolverket.

Från och med 1 juli 2014 har bestämmelserna om stödinsatser i skolan ändrats, och Skolverket har reviderat de allmänna råden.Eftersom det kommer en del frågor och många inte känner sig helt på det klara med vad som gäller har jag försökt att göra en sammanställning om de nya bestämmelserna.En fråga jag fått är om särskolan är en stödinsats i sig eller om man även inom denna

Det följer också av tredje kapitlet i skollagen att ett åtgärdsprogram ska utarbetas i gymnasieskolan, specialklasser och studiehandledning på modersmålet.

”Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för  av Å Engström · 2020 — I Skollagen (2010:800) beskrivs studiehandledning enligt följande: vårdnadshavare, utredningar, dokumentation och åtgärdsprogram. Resultatet i Göransson  beslutade åtgärdsprogrammet, medan ämnesläraren ansvarar för undervisningen i ämnet, bedömer 5 ”Studiehandledning på modersmålet” (2015) Skolverket  schema. 1 Skolverket (2015) Studiehandledning på modersmålet, s. 7 under en längre period ska eleven ha ett åtgärdsprogram utarbetas där stödbehovet  av N Jalilvand · 2016 — Skolverket har undersökt modersmål och studiehandledningen och har kommit med ”Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd.