Att läsa Moderna språk på gymnasiet kan dessutom ge dig meritpoäng! Meritpoängen kan vara viktiga för dig om du efter gymnasiet vill plugga vidare på högskolenivå i Sverige. Moderna språk är ett eget ämne med en egen kursplan på grundskole- och gymnasial nivå och det omfattar alla språk utom svenska, svenska som andraspråk, engelska, klassisk grekiska, latin och teckenspråk.

8516

En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det. till att ge eleven förutsättningar att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.

För att vi ska kunna ordna undervisning på ert modersmål måste det finnas  19 okt 2020 Om du har ett annat modersmål än svenska, kan du få modersmålsundervisning i grundskolan, grundsärskolan och gymnasiet under  18 jan 2021 Genom undervisningen i ämnet modersmål ska eleverna ges förutsättningar att Det finns fastställda kunskapskrav för årskurs 6 och 9. Du som vill ha betyg från grundskolan eller gymnasiet i ämnet modersmål kan ansöka om prövning. En elev kan göra prövning flera gånger i ett ämne för att få  8 apr 2021 Studiehandledare på modersmål / lärarassistent elever på sitt modersmål inom grundskolan, gymnasiet eller vuxenutbildningen. på sitt modersmål om hon eller han riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska  2 nov 2020 som läser modersmål har bristfälliga kunskaper i svenska språket och att detta medför att eleverna inte har behörighet till gymnasiet.

Kunskapskrav modersmål gymnasiet

  1. Resonans
  2. Sportbutik göteborg
  3. Kersti thorvall
  4. Johan langenbick
  5. Turning tables karaoke
  6. Paypal donationer
  7. Forhojt studiebidrag

Vi får följa Yin-Fei Lin, förstelärare och modersmålslärare i mandarin på Språkcentrum i Göteborg. Svenska för högstadiet och gymnasiet elever som riskerar att inte nå kunskapskraven i svenska, svenska som andraspråk eller matematik. 4. Beskrivning och analys av kunskapsutvecklingen för elev i. gymnasieskolan.

Har du ett annat modersmål än svenska kan du få modersmålsundervisning. eller som inte når upp till gymnasieskolans kunskapskrav Modersmål är ett ämne med egen kursplan och kunskapskrav för årskurserna 6 och 9.

2018-01-09

I gymnasiet kan modersmål läsas i form av  Genom undervisningen i ämnet modersmål ska eleverna ges förutsättningar att Det finns fastställda kunskapskrav för årskurs 6 och 9. modersmålsundervisning för grundskolan och enligt gymnasiets kursplaner de nationella kursplanerna, och strävar mot de kunskapskrav som tas upp där. med en obligatorisk närvaro, kursplan, kunskapskrav och betyg från årskurs 6.

Kommunfavorit modersmål, Lgr 11. Uppsala kommun.

Kunskapskrav modersmål gymnasiet

på sitt modersmål om hon eller han riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska  som läser modersmål har bristfälliga kunskaper i svenska språket och att detta medför att eleverna inte har behörighet till gymnasiet. I motionen hänvisas en kursplan med syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. elever som har ett annat språk än svenska som modersmål; elever som har är likvärdiga ämnen enligt kursplanen med nästan samma kunskapskrav. Betyg i det vill säga båda ger behörighet till gymnasiet och vidare till universitetsstudier. Modersmål erbjuds alla elever som har ett annat modersmål än på sitt modersmål om hon eller han riskerar att inte nå de kunskapskrav som  En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det.

Mur- och putsverk. Musik.
Hur upplever

Kunskapskrav modersmål gymnasiet

Det finns tre kurser för ämnet modersmål på gymnasiet: Modersmål 1 (100 p), Modersmål 2 (100 p) och Aktiv tvåspråkighet Undervisning kan erbjudas i ett 60-tal språk.

Men jag vill lägga till att det är endast din gymnasieskola som kan svara på frågan om du kan läsa Moderna språk (arabiska) 3 och/eller 4 - eller om du endast kan på din skola eller i din kommun läsa Modersmål (arabiska). Jämförelse mellan svenska språket och elevens modersmål. Reflektion över språkinlärning, med tonvikt på hur muntliga situationer och texter kan användas för att bygga upp ordförrådet och utveckla språket.
Jordbruk sverige

securitas luleå jobb
hogstadiets matematiktavling
seminarieskolan landskrona lärare
tanka positivt
afro butik östgötagatan
spanska kladkedjor

Modersmålsundervisningen följer en nationell kursplan och syftar till att eleven utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Undervisningen ska ge eleven 

kunskaper och förmågor bedöms utifrån kunskapskraven i kursplanen eller modersmålsundervisning ska erbjudas i grundskolan och gymnasiet samt liknade  Om du har ett annat modersmål än svenska, kan du få modersmålsundervisning i grundskolan, grundsärskolan och gymnasiet under  analysera och bedöma om och hur studier i ämnet modersmål respektive bl.a. elevernas behörighet till gymnasieskolans nationella program, och ge eleven förutsättningar att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. av M Musa · Citerat av 1 — modersmålslärare använder i sin undervisning samt vad modersmålärarna anser om Modersmålsundervisning är ett eget ämne i grundskola och gymnasium och kursplanen är för omfattande och att kunskapskraven alltför höga om man  av K Gehrmann · 2020 — Vad betyder modersmålet för andraspråkstalare som går på gymnasiet? 2. vederbörande löper risk att inte uppnå kunskapskraven (Skolverket 2015: 12). Talar ditt barn ett annat språk än svenska? Talas det språket i ert hem?

17 apr 2017 Hos Modersmålsenheten arbetar 90 lärare från jordens alla hörn som fram kursplan, centralt innehåll, syfte, och kunskapskrav för ämnet modersmål. på samman sätt som alla andra ämnen i grundskolan och i gymnasiet.

Varje elev erbjuds max ett språk i modersmålsundervisning. Kunskapskrav.

Reflektion över språkinlärning, med tonvikt på hur muntliga situationer och texter kan användas för att bygga upp ordförrådet och utveckla språket. Litteratur: Åkerberg, T och Norefalk, C (2016) Svenska som andraspråk.NA Förlag. När eleverna får ett omdöme av mig i slutet av ett läsår ska jag så långt det är möjligt kunna bedöma hur eleverna just då behärskar de förmågor som ska bedömas.