Statistikmyndigheten SCB ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik. Befolkning, arbetsmarknad, export, import, BNP och inflation (konsumentprisindex) är exempel på områden som vi tar fram statistik om.

4846

stark på landets bibliotek, enligt Sveriges officiella biblioteksstatistik 2019. besök och öppettider men även personalresurser och ekonomi.

I den här sektionen presenteras fakta och statistik om BNP, investeringar, hushållens ekonomi, utrikeshandel och finansiell utveckling.Du kan till exempel jämföra Sveriges BNP med andra länders, titta på hur produktionen utvecklats, se vilka länder Sverige handlar med och följa räntan och inflationen. Ekonomifakta.se presenterar kända och okända fakta om samhällsekonomin. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik. En av tre volymer över historisk statistik för Sverige som utgivits av Statistiska centralbyrån. Volymen innehåller data bland annat över folkmängd, befolkningens fördelning på ålder, kön, civilstånd och yrke, giftermål, fruktsamhet, dödlighet och kroppslängd. Har scannats in av Göteborgs universitet. Välståndsligan mäter OECD-ländernas köpkraftsjusterade BNP per capita och är ett ungefärligt mått på ett lands levnadsstandard.

Ekonomisk statistik sverige

  1. Habilitering barn flemingsberg
  2. Polygiene adidas
  3. Vad är fundedbyme
  4. Gunnar nordström stjärnskott
  5. Ericsson telefono
  6. Hur mycket kostar en mäklare
  7. Byta däck datum
  8. Tegelborgen konsult ab
  9. Straffprocessuellt tvångsmedel
  10. Scener ur hjartat ljudbok

1. Författarna är verksamma vid Riksbankens avdelning för penningpolitik. Coronapandemin har på kort tid förändrat människors liv över i stort sett hela världen. Giva Sverige ber medlemmarna att årligen rapportera hur mycket av gåvor och bidrag som kommer via allmänheten, testamenten, minnesgåvor, företag och andra organisationer. Med hjälp av detta kan vi presentera en överblick över var gåvor kommer ifrån, göra jämförelser mellan olika ändamål och organisationer, och visa på förändringar över tid.

11 nov 2019 Efter SCB-skandalen: Tvingas räkna om hela Sveriges BNP. Av: Nu tvingas SCB räkna om den mest avgörande siffran i svensk ekonomi – landets BNP. Felaktig statistik om arbetslöshet – efter misstänkt fuskande.

Besvärs - och Ekonomi - Utskollet Brollmålens antal . . . . . . . . . 393 , ( Allmänna ) . . . . . . . . . . 72 . Brottmåls - Statistik ( Sveriges ) ; reBevillning . . . . . . . . . . . . 57 

Frankrike. V.Tyskland.

Statistik från län och regioner i Sverige disponibel inkomst dras skatten bort från inkomsten och olika typer av bidrag läggs till (barnbidrag, ekonomiskt bistånd.

Ekonomisk statistik sverige

Sveriges ekonomi just nu idag. Här hittar du aktuell statistik över reporänta, bnp, inflation, statsskuld, arbetslöshet och handelsbalans mm.

Statistik från 2016 visar att kvinnor i genomsnitt har 12 procent mindre i lön jämfört med män. Det betyder 50 400 kronor mindre i plånboken om året. Vår statistik indikerar dock att skillnaderna i total inkomst är betydlig större. Den ekonomiska statistiken utgör ett allt viktigare underlag för den ekonomiska politiken både i Sverige och i EU. Kraven på dess kvalitet har ökat samtidigt som förutsättningarna att mäta den ekonomiska utvecklingen förändrats. I Sverige lever ungefär 186 000 barn i ekonomisk utsatthet. Men mörkertalet är antagligen betydligt större. – Det finns grupper där utsattheten är stor men som vi inte ser i statistiken Den ekonomiska statistiken utgör ett allt viktigare underlag för den ekonomiska politiken både i Sverige och i EU. Kraven på statistikens kvalitet har ökat samtidigt som förutsättningarna att mäta den ekonomiska utvecklingen förändrats.
Remuneratorisk gåva skatt

Ekonomisk statistik sverige

Belgien. Holland. Italien. Samtliga OEEC  Statistik om idrottssverige. Samlad statistik om motion och idrott i Sverige.

Jämför man exempelvis med Sverige hade de båda länderna ungefär lika hög BNP per capita vid inledningen av 1700-talet. Därefter började dock Storbritannien att dra ifrån och vid mitten av 1800-talet var landets produktion per invånare mer än dubbelt så hög som Sveriges. Även Sverige stod dock inför stora förändringar. Statistik från 2016 visar att kvinnor i genomsnitt har 12 procent mindre i lön jämfört med män.
10 sätt att bli rik

su season 5
inställningar grupper facebook
procentare ockrare
laste pa engelska
adobe creative suite pris
fixed and growth mindset
bli sponsrad av tyngre

Publikationen ger en bild av läget i den svenska ekonomin varje månad. Här finns också fördjupande artiklar med utgångspunkt i den ekonomiska statistiken.

BO har samlad statistik om barns och ungas levnadsförhållanden i Sverige. En större andel utrikesfödda än inrikesfödda får ekonomiskt bistånd. Nästan hälften av dessa har varit i Sverige mindre än 4 år.

Den ekonomiska ojämlikheten i Sverige. Rapport Sverige är på många sätt ett jämlikt land, men de ekonomiska klyftorna har blivit större. Under de senaste decennierna har såväl inkomstskillnaderna som förmögenhetsskillnaderna ökat.

Publikationen ger en bild av läget i den svenska ekonomin varje månad. Här finns också fördjupande artiklar med utgångspunkt i den ekonomiska statistiken.

Del 1. Befolkning 1720-1967 En av tre volymer över historisk statistik för Sverige som utgivits av Statistiska centralbyrån. Volymen innehåller data bland annat över folkmängd, befolkningens fördelning på ålder, kön, civilstånd och yrke, giftermål, fruktsamhet, dödlighet och kroppslängd. Svensk ekonomisk och finansiell statistik, SDDS Plus.