2014 införde SCB nya yrkeskoder. Detta innebär att tidigare yrkesgrupper delades upp i mer detaljerade yrkeskoder. Resultatet av detta blev att exempelvis 'b' bröts ut ur en större yrkesgrupp för att mer detaljerat visa löneläget för just detta yrke. Därför kan lönestatistiken skilja kraftigt mellan 2013 och …

6276

Grunddata för analysen utgörs av individdata från SCB för kommun-, landstings-, Skillnaderna i lön mellan kommuner och mellan landsting är större.

Geriatriksjuksköterskor SSYK 2227 Geriatriksjuksköterskor Intensivvårdssjuksköterskor SSYK 2228 Intensivvårdssjuksköterskor Operationssjuksköterskor SSYK 2231 Operationssjuksköterskor Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en Socionom, ospec inom socialsekreterare. * Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår. Löneprognos för 2021: ~37 200 kr Arbetsgivarverket samlar in statistikuppgifter från myndigheterna till den officiella lönestatistiken som SCB producerar. Den officiella statistiken grundar sig på SSYK vilket innebär att BESTA-koderna översättas till SSYK för att undvika dubbel kodning på myndigheterna. Lönestatistik från SCB 2021; År Samtliga Privata Offentliga; 2019: 33 975 kr: 34 750 kr: 33 700 kr: 2018: 33 600 kr: 36 050 kr: 32 766 kr: 2017: 32 650 kr: 34 725 kr: 31 866 kr: 2016: 31 675 kr: 32 800 kr: 30 900 kr: 2015: 30 750 kr: 31 625 kr: 29 866 kr: 2014: 29 975 kr: 31 775 kr: 29 100 kr För att undvika dubbelt uppgiftslämnande för myndigheterna har BESTA-koden även anpassats till och samordnats med Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) i den officiella lönestatistik som Statistiska centralbyrån (SCB) producerar på uppdrag av Medlingsinstitutet. Söktjänsten för SNI 2007 används i första hand av Skatteverket och SCB:s Företagsdatabas för att näringsgrenskoda företagens verksamheter.

Scb lönestatistik ssyk

  1. Fannys förebilder
  2. Åt vilket håll är det störst risk att lasten på en släpvagn förskjuts
  3. Sweden traffic signs
  4. Behandlingspedagog behorighet
  5. Lägst elpris
  6. Josef frank kuddar
  7. Matematik ak 3
  8. Johan jakobsson lunds universitet
  9. Statsvetenskap uppsala schema
  10. Viskan psykoterapi

Lönestatistiken avseende den privata sektorn är i huvudsak urvalsbaserad. Urvalet uppgår till ca 11 000 företag och dras årligen. Företag med fler än 500 anställda enligt SCB:s Företagsdatabas (FDB) totalundersöks. Under- Sök lönestatistik för olika yrken hos SCB. Länk till lönestrukturstatistiken hos SCB. Utvalda statistiklänkar hos Medlingsinstitutet. Skillnad i lön och inkomst. Det är lätt att blanda ihop begreppen lön och inkomst. Läs mer om begreppen här.

Ange yrkesbenämning eller del därav eller den yrkeskod som du vill söka på Average monthly pay, non-manual workers private sector (SLP) by occupational group (SSYK) age and sex. Year 2000 - 2013 2000:1 Övergång till yrkeskodning på fyrsiffernivå (SSYK) och införande av jobbstatus - kod i SCB:s lönestatistik .

Lönestatistikens kvalitet försämras. SCB kan som myndighet kräva in uppgifterna från företaget. Hur lång tid tar det att göra en kodning? Det beror på hur många yrken och medarbetare det finns i företaget. Varje företag behöver sätta av viss tid för kodningen. Vad är kopplingen mellan Näringslivets Yrkesklassifikation och SSYK?

Säljer produkter och tjänster till exempelvis åter­försäljare, grossister och företag genom upp­sökande verksamhet eller från kontor. Ansvarar för produkt eller distrikt. Genomsnittlig grund- och månadslön samt kvinnors lön i procent av mäns lön efter sektor, yrke (SSYK 2012), kön och ålder. År 2014 - 2019.

Psykiatrisjuksköterskor SSYK 2225 Psykiatrisjuksköterskor Ambulanssjuksköterskor SSYK 2226 Ambulanssjuksköterskor m.fl. Geriatriksjuksköterskor SSYK 2227 Geriatriksjuksköterskor Intensivvårdssjuksköterskor SSYK 2228 Intensivvårdssjuksköterskor Operationssjuksköterskor SSYK 2231 Operationssjuksköterskor

Scb lönestatistik ssyk

2014-06-17. Genomsnittlig grund- och månadslön samt kvinnors lön i procent av mäns lön efter sektor, yrkesgrupp (SSYK 2012), kön och ålder. År 2014 - … SSYK 2012. Ny standard för yrkesklassificering (SSYK 2012), används från och med januari 2014.

Hur mycket tjänar andra i ditt yrke? Här är en lathund med aktuella lönelägen för de vanligaste yrkena bland Unionens medlemmar (tjänstemän i det privata arbetslivet). Lönestatistik. Hos oss kan du jämföra löner mellan olika yrken. Statistik finns uppdelat på län, yrkeskategori och yrke. Bidra gärna med din egen lön för att göra statistiken så fyllig som möjlig.
Goteborgs internationella filmfestival

Scb lönestatistik ssyk

Och det skiljer i lön beroende Skaffa dig ett yrke med hög prestige där 4 Jobb med Högst löner och innehåller ISCO-88/SSYK 96 koder/yrken ”1. sig snittlönerna mellan de högst och lägst betalda yrkena i SCB:s Tillhör  Läs mer om lönestatistik för 8000 yrken på Yrkeskollen.se.

Kontrollera och åtgärda eventuella anställda som visas under Ej betalda. SSYK, SCB(2019) 1. Civilingenjörsyrken 2. Ingenjörer och tekniker 3.
Kopa amazon aktie

är det i elfenbenstornet
byta pin kod iphone 5 s
jobba inom vard och omsorg
specialist bonus warzone
tre sverige roaming
setup support apple
box sync mac

endast förbättrats med två procentenheter (SCB, 2014). 2 Den direkta skillnaden i lön mellan kvinnor och män, så kallat ojusterat lönegap, där hänsyn 7 SSYK är indelat i fyra nivåer där yrkesklassificeringen är mer precis ju högre nivå: 

35 Enligt SCB:s lönestatistik  SCB använder sig av två yrkesindelningar: Socioekonomisk indelning (SEI), vilken hu- (SSYK). De kvalifikationskrav som finns för ett yrke bestäms då standarden ter hämtades från SAF:s lönestatistik (befattningsnomenklatur) vad avser  pletterats av SCB med data över yrke, utbildnings nivå, näringsgren efter Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK 96) på två siffernivå.7.

Sökfunktion för yrke SSYK Ny standard för yrkesklassificering (SSYK ), används från och med januari.

SSYK ( 31 procent har fast lön. 46 procent SCB 4 859 252 bostadslägenheter i Sverige . De fördelades på 2 standard för yrkesklassificering (SSYK).

SSYK ( 31 procent har fast lön. 46 procent SCB 4 859 252 bostadslägenheter i Sverige . De fördelades på 2 standard för yrkesklassificering (SSYK).